Pražský fotograf zachycující světlo kolem nás

Marek Nahodil

BITVA NA VRAŽDĚ 2020

PO STOPÁCH ŽOLDNÉŘŮ A BITVA U STARÉHO SMOLIVCE - Mezi Dožicemi a Starým Smolivcem vede málo využívaná, neudržovaná polní cesta. Je skoro neuvěřitelné že po několik staletí patřila mezi významné a frekventované komunikace označované jako zemské stesky. V 16. a 17. století sloužila formanům na trase z Příbrami nebo z Dobříše na Nepomuk, Zelenou Horu, Klatovy a dále na bavorské Řezno.