Pražský fotograf zachycující světlo kolem nás

Marek Nahodil

ČD Muzeum Lužná u Rakovníka 2019

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka se již od roku 1999 zabývá údržbou a provozem historických kolejových vozidel, která po dlouhých letech ve službě dělají nyní radost železničním nadšencům i všem zájemcům o historii dopravy.