"Pražský fotograf zachycující světlo kolem nás"

Marek Nahodil

Dobový letecký dn Mladeá Boleslav

HISTORICAL AIRSHOW 2018 | 12. Dobový letecký den naváže na tradici úspěšných předešlých ročníků leteckých dnů v Mladé Boleslavi, které vždy přilákaly nejen návštěvníky z mladoboleslavska a širokého okolí, ale také ze zahraničí.