Pražský fotograf zachycující světlo kolem nás

Marek Nahodil

Podzimní Praha

Podzimní čas v Praze, je nádherná hra barev ve kterém se nám město promění v jednom z nejkrásnějších ročních období...