Pražský fotograf zachycující světlo kolem nás

Marek Nahodil

Pyrocar 2018

Největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek v ČR.