"Pražský fotograf zachycující světlo kolem nás"

Marek Nahodil

Pyrocar

Největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek v ČR.